การจัดดอกไม้ทรงกลม

                            การจัดวางดอกไม้ให้เป็นรูปแบบทรงกลม  มีลักษณะเหมือนดอกไม้ปักพุ่งออกมาจากจุดเดียวกันและอยู่ในกรอบสมมุติที่เป็นรูปทรงกลมรอบด้านส่วนใหญ่การจัดดอกไม้แน่นเต็ม  เป็นที่นิยมของนักจัดดอกไม้เนิ่นนานเป็นศตวรรษมาแล้ว

           การจัดแบบทรงกลมที่แท้จริงตามกฎเกณฑ์เดิมมากที่สุด  ดอกไม้ทั้งหมดอยู่ในกรอบสมมุติ  รูปทรงกลมทั้งสองด้านของดีไซน์มีน้ำหนักเท่ากัน  การจัดแบบทรงกลมนี้  เมื่อจัดในภาชนะทรงแบนภาชนะมักจะถูกดอกไม้ปิดบังหมด  การจัดทรงกลมเป็นการจัดที่ใช้ดอกไม้มากที่สุดแบบหนึ่ง
1. ตัดก้อนฟลอร่าโฟม บรรจุใส่ภาชนะและนำฟลอร่าโฟมตัดให้ได้ขนาดของภาชนะที่จะใช้จัด
ตัดมุมทั้ง 4 ด้านให้กลมกลืนกับภาชนะ

2. นำสก๊อตเทปยึดก้อนฟลอร่าให้ติดกับภาชนะเพื่อไม่ให้เคลื่อนย้าย
และนำใบเล็บครุฑหรือใบไม้อื่นๆมาจัด ให้ได้แนววงกลม

3. นำดอกไม้มาปักทีละชั้นจนได้รูปทรงกลม

4. รูปแบบเมื่อจัดเสร็จแล้ว

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.