Tag Archives: การจัดดอกไม้

การจัดดอกไม้ทรงบอล

การจัดดอกไม้คือ การนำทุกส่วนของต้นไม้ ตั้งแต่ดอกใบ ก้าน ลำต้น หน่อ เป็นต้น มาจัดแต่งให้สวยงาม แต่ใหญ่เราใช้ใบและดอกเท่านั้น การจัดดอกไม้ให้สวยงามยิ่งขึ้น บางครั้งจะต้องนำสิ่งอื่นมาร่วมจัดด้วย เช่น กระดาษ ริบบิ้น โบ ผ้า ตัวสัตว์ มาแต่งประดับ แต่สิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกเคลือบด้วยน้ำยากันเปียกก่อนนำมาใช้ การจัดดอกไม้จึงประกอบไปด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ ผู้จัดดอกไม้จึงควรเรียนรู้องค์ประกอบของการจัดดอกไม้ ข้อพึงปฏิบัติในการจัดดอกไม้ 1. การจัดดอกไม้ทุกครั้งต้องใส่น้ำ เพราะน้ำเป็นอาหารของดอกไม้ ทำให้อายุการใช้งานอยู่ได้นาน 2. ภาชนะที่ใช้จัดดอกไม้ต้องเก็บน้ำได้ ไม่รั่ว ไม่มีรอยร้าว ไม่มีรู้ 3. การจัดดอกไม้ต้องประกอบด้วยดอกและใบหรือกิ่งเสมอ 4.ก่อนจัดจะต้องทำความสะอาดของที่นำมาจัดทุกชิ้นให้สะอาด เพื่อยืดอายุการใช้งาน 5.ฟรอร่าโฟม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นที่ยึดดอกไม้ ก่อนนำไปใช้จะต้องแช่น้ำให้อิ่มตัวก่อนจะนำไปใช้จัด 6.การเลือกดอกไม้เพื่อจัดดอกที่เด่นที่สุดปักตรงตรงจุดสนใจ ดอกที่มีความเด่นน้อยลงหลั่นลงไปปักที่อื่นๆที่ไม่ใช่จัดสนใจ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off

การจัดดอกไม้ แบบตัวเอส (Hogarth Curve)

การจัดดอกไม้ ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพราะจะต้องใช้ดอกไม้ที่แตกต่างกันในหลากหลายสี การไล่โทน การนำเอาดอกไม้หรือใบไม้ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน และทำให้เกิดมุมมองที่สวยงามนับได้ว่าเป็นศิลปะและวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาช้านานการจัดดอกไม้โดยส่วนใหญ่นิยมจัดเลียนแบบดอก หลักการจัดดอกไม้ สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ภาชนะสำหรับจัด หมายถึง ภาชนะสำหรับรองรับดอกไม้มีหลายชนิด เช่น แจกันรูปทรงต่าง ๆ เช่น กระบุง ตะกร้า ชะลอม 2. ที่สำหรับรองภาชนะ เมื่อจัดดอกไม้เสร็จควรมีสิ่งรองรับเพื่อความสวยงาม ความโดดเด่นของแจกัน เช่นไม้ไผ่ขัดหรือสานเป็นแพ กระจก แป้นไม้ 3. กรรไกรสำหรับตัดแต่ง 4. เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ลวด ทราย ดินน้ำมัน … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off

รูปแบบการจัดดอกไม้

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 1.การจัดแบบช่อ มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งแบบช่อกลม ช่อเปิดหน้า และ บูเก้ ช่อยาว เหมาะสำหรับใช้ในโอกาส แสดงความยินดี โดยเฉพาะช่วงเทศกาล วันรับปริญญา วันแห่งความรัก (Valentines day) และวันเกิด 2.การจัดแบบแจกัน รูปแบบการจัดแจกันที่นิยม คือ การจัดแบบทรงสูง ทรงเตี้ย และทรงสามเหลี่ยม เหมาะสำหรับใช้ในโอกาสแสดงความยินดี เช่น การเปิดร้านใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง Crescent  Arrangement แนะนำการจัดดอกไม้ ทรงพระจันทร์ การจัดดอกไม้ ที่ใช้ความสวยงาม ทางธรรมชาติ ของดอกไม้ มาดัดแปลงใส่จินตนาการ เสริมเทคนิคการจัดดอกไม้ Scaline Arrangement … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off

วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดดอกไม

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ มีมากมายหลายแบบขึ้นอยู่กับนักจัดดอกไม้ที่จะเลือกใช้ สำหรับวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ในการจัดดอกไม้มีดังนี้ 1.กรรไกร มีด คีม ชนิดของกรรไกรมีดั้งนี้ กรรไกรตัดดอกไม้ กรรไกรตัดกิ่งไม้ กรรไกรตัดกระดาษและริบบิ้น มีดตัดดอกไม้ มีดตัดฟลอร่าโฟม มีดตัดไม้ คีมตัดลวด 2.ฟลอร่าโฟม คุณสมบัติดูดซึมและอุ้มน้ำ ก่อนใช้จะต้องแช่น้ำให้ชุ่มเป็นวัสดุที่ใช้ปักดอกไม้ ข้อควรระวังในการใชฟลอร่าโฟม น้ำต้องเข้าถึงกลางก้อนและต้องดูดน้ำให้เต็มที่ วัสดุธรรมชาติอื่นๆนำมาใช้แทนฟลอร่าโฟม เช่น ก้านผักตบชวาก็ใช้ได้เป็นการประยุกต์วัสดุท้องถิ่น แต่ไม่แนะนำเพราะไม่เป็นสากล ทั่วโลกเขาไม่ใช้กันใช้เฉพาะร้านดอกไม้บางกลุ่มในประเทศไทยเท่านั้น 3.ภาชนะ มีหลากหลายรูปแบบเช่น แจกัน กระเช้าไม้  มีให้เลือกทั่งของในประเทศและต่างประเทศเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงานที่ออกแบบไว้ ข้อควรระวังต้องไม่รั่ว สีไม้ตกเมื่อโดนน้ำ 4.กระดาษและอุปกรณ์ห่อช่อดอกไม้ ได้แก่ กระดาษสา มีทั้งกระดาษสาไทย สาเกาหลี รามี่ ป่านธรรมชาติ พลาสติกลวดสายต่างๆ การใช้สาไทยต้องระวังเพราะสาไทยไม่กันน้ำเมื่อโดนน้ำจะยุ้ย … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off

องค์ประกอบศิลป์กับการจัดดอกไม้

ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะทุกประเภท สิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะขาดไม่ได้ก็คือ องค์ประกอบศิลป์ จะช่วยให้ผลงานสมบูรณ์ การจัดดอกไม้ก็เช่นเดียวกัน ผลงานจะสวยงามได้นั้นเกิดจากองค์ประกอบศิลป์ที่จัดวางอย่างลงตัว   องค์ประกอบศลป์เบื้องต้นที่นำมาใช้ในการจัดดอกไม้ 1. เส้น เส้นเป็นองค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญในการจัดดอกไม้ เส้นก่อให้เกิดความรู้สึกที่เคลื่อไหวในทิศทางต่างๆ เส้นบอกถึงลักษณะรูปร่าง ความอ่อน งดงาม การจัดดอกไม้เราจะใช้อยู่ 2ลักษณะ คือ เส้นของวัตถุที่มีลักษณะเป็นเส้น เช่น กิ่งไม้ รากไม้ ฯลฯ เส้นอีกลักษณะหนึ่ง คือ รูปร่างของวัตถุต่างๆ เช่น เส้นของใบ รูปร่างของดอก ฯลฯ   2. รูปร่างและรูปทรง รูปร่างและรูปทรงมีวิวัฒนาการมาจากลายเส้น แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน รูปร่างมีลักษณะ 2มิติ คือ แบนไม่มีความหนา ส่วนรูปทรงนั้นจะมีลักษณะเป็น … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off

การจัดต้นไม้เล็กๆจากกระป๋อง

       อีกหนึ่งวิธีของการจัดดอกไม้ ที่เราสามารถหาจัดเองได้ง่ายๆด้วยอุปกรณ์เหลือใช้ภายในบ้านเราเอง เช่นไม่หนีบผ้า กระป๋องนมหรือกระป๋องต่างๆเหลือใช้ วันนี้เราก็มีวิธีการจัดกระถางต้นไม้เล็กๆจากกระป๋อง และไม้หนีบผ้า มาฝากแฟนเพจของเรากันค่ะ        หลายๆบ้านคงมีอาหารบรรจุกระป๋องติดบ้านไว้ เช่น ปลาทูน่า หอยลาย ผักกาดดอง เมื่อทานเสร็จแล้วกระป๋องที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ วันนี้ บ้านไอเดีย มีไอเดียการนำกระป๋องไม่ใช้แล้วกลับมาทำใหม่ เป็นกระถางต้นไม้ ที่น่ารัก เก๋ไก๋ ขั้นตอนการทำ ไม่ยาก ทำได้ง่าย เด็กๆก็สามารถทำได้  ไว้ปลูกไม้ประดับเล็กๆ ปลูกผักสวนครัว  ใช้ตกแต่งโต๊ะทำงาน โต๊ะรับประทานอาหาร ให้สวยงามขึ้นได้ ที่สำคัญการนำของที่ไม่ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์ให้เป็นของใหม่ เป็นการลดขยะ ลดมลภาวะให้กับโลกด้วย อุปกรณ์ – กระป๋องปลาทูน่า – ที่หนีบผ้า วิธีการทำ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off

การจัดดอกไม้

       รูปแบบการจัดดอกไม้แบบต่างๆ สามารถเอาไปใช้งานได้จริง การจัดดอกไม้มีหลายแบบ จัดบนโต๊ะอาหาร จัดโดยหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ตัว 1. การออกแบบการจัดดอกไม้ในแจกันกลมหรือถาดแก้วกับโอเอซิสเรนโบว์โฟม – สำหรับวิธีการจัดเราใช้โอเอซีสหั่นเป็นชิ้นก้อนเล็กๆครึ่งบล็อก ตรงกลางออกแบบโดยใช้ดอกเยอร์บีร่าสีม่วงให้สีเข้ากันได้กับสีของโอเอซี – จากนั้นตกแต่งด้วยใบไม้และเพื่อให้รูปแบบมีความสว่างขึ้นตกแต่งดอกไม้สีขาวด้วยดอกคาเนชั่นขาว – ส่วนตรงกลางของฐานตกแต่งด้วยโอเอซีสสีขาวซึ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กตกแต่งทับลงไปอีกครั้งเพื่อความสวยงาม ลักษณะการจัดแบบนี้ต้องการโชว์ดอกไม้ให้สูงดูเด่นเป็นสง่า 2. การออกแบบลักษณะนี้จัดบนจานแก้วก้นตื้นแบบสี่เหลี่ยมโดยใช้ oasis Rainbow โฟม – ใช้โอเอซีสสีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวางเป็นกลุ่ม อีกสีหนึ่งวางรอบอีกชั้นโดยใช้เข็มหมุดหัวสีม่วงตรึงไว้เพื่อให้เกิดความแตกต่างกันของสีโอเอซีสได้ – นอกจากนี้ยังใช้สีงาช้างบางก้อนโฟมที่เราได้ตรึงบนโดยการสุ่มด้วยหัวเข็มหมุดมุกสีม่วงในการสร้างพื้นผิวที่แตกต่างกัน – จากนั้นใช้ใบไม้ที่มีลักษณะเป็นเส้นอย่างซุ้มกระต่ายมัดรวมกันด้วยเชือกสีม่วงให้เป็นแท่งและปักลงตรงศูนย์กลางการออกแบบเพื่อโชว์ความสูงให้ดูเป็นสง่า – ใบซัลเฟอร์หัวใจจัดเรียงทางขวา 9 กุหลาบขาวจัดเรียงอยู่ในกลุ่มและ Lissianthus สีม่วงให้สาดของสีและความสูงในศูนย์ กลุ่มของ limonium Statice สีม่วงจัดเรียงไปทางด้านหลัง        แบบนี้ได้รับการจัดทำในรูปแบบการจัดกลุ่มร่วมสมัยและก็ใช้ภาชนะพลาสติกสี่เหลี่ยมเตี้ยกับโฟมดอกไม้สำหรับกลศาสตร์ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off